Projectes claus en mà

Desenvolupament d’encàrrecs Claus en mà

Volem dur a terme el seu Projecte des de la concepció fins a l’entrega dels resultats. Així amb la seva confiança no només participem en la fase del Projecte Bàsic (disseny+càlculs+enginyeria bàsica) sinó que també conduïm totes les fases de l’execució del Projecte fins a l’obtenció dels Resultats:

  • Direcció d’obra

  • Harmonització dels diferents tècnics i industrials que participen en el Projecte

  • Control de qualitat en l’execució

  • Posada en servei de la maquinària i les instal·lacions

  • Seguiment del protocol d’entrega d’obra

  • Posada a disposició del client del Projecte

  • i finalment entrega de la documentació As-Built i formacions als diferents usuaris.