Àrea electricitat i automatització

Quadres de potència i control

Concepció, jerarquització i integració dintre de la xarxa elèctrica existent de quadres de potència i control per la maniobra de tota mena de maquinària. Harmonització de les proteccions i seguretats conforme a la normativa vigent i els sistemes interns de l’empresa.

Automatització i regulació de processos

Desenvolupem els anàlisis i definicions dels protocols de comportament de sistemes automàtics, i en sintonia es seleccionen els reguladors lògics i la instrumentació electrònica de mesura més adients per la gestió de cadascun dels processos a automatitzar. Així mateix es realitza la integració o coordinació amb el quadre de control o potència present, i es realitza una acurada posada en servei o configuració per aconseguir una conducció suau, eficient i fiable del comportament en el sistema resultant.

Instal·lacions de baixa tensió

Realització de legalitzacions de conformitat amb les normatives i requeriments administratius.